maandag 1 februari 2016

frisse wind om je hoofd en in je hoofd

Eind januari bezochten we vanuit Spaarne Gasthuis het Karolinska Universiteitsziekenhuis in Stockholm. Bij een temperatuur van -11 graden liepen we in lekker knisperende sneeuw in de vroege morgen naar de campus van het ziekenhuis. Wat een enorme hoeveelheden gebouwen. Sommigen heel oud, de meesten in aanbouw. Karolinska krijgt een heel groot nieuwbouwziekenhuis voor haar 16.000 (!) medewerkers op de locatie Stockholm.

Onze delegatie was op bezoek om meer te leren over hun programma Value Based Healthcare. Per zorgpad wordt een Patient Flow Captain aangesteld. Deze arts is er voor verantwoordelijk om samen met patienten, zijn team en ketenpartners te bepalen wat een goede uitkomst is van zorg
·         *** Bijvoorbeeld voor de neonatologie: lage baby sterfte en goed functioneren, 2 jaar na de geboorte.

Daarna moet deze Patient Flow Captain bepalen hoe hij die uitkomst kan bereiken.
·        ***Bijvoorbeeld voor de neonatologie: de baby’s boven de 35,1 graad lichaamstemperatuur houden en infecties onder de baby’s halveren.

In het werk van alle dag gaat het team actief met deze indicatoren aan de slag. De kwaliteitsindicatoren zijn het allerbelangrijkste om met elkaar te bereiken.
·         ***Bijvoorbeeld voor de neonatologie: Met het hele team (600 fte) focussen ze zich op die uitkomsten die de patient flow captain als belangrijk heeft benoemd. 3x per dag bespreken ze of alle baby’s boven de 35,1 zijn gebleven en wordt elke infectie helemaal geanalyseerd om van te leren. Het is ze gelukt om binnen een jaar beide indicatoren “onder controle” te krijgen.

Een aantal van die zorgpaden vormen samen een patient area. En een aantal area’s vormen weer een thema – in dit voorbeeld “moeder & kindzorg”.

In het Spaarne Gasthuis willen we ook themagewijs werken. Het was dus voor ons heel inspirerend om te zien hoe Karolinska hier mee bezig is en ook te merken dat we tegen dezelfde uitdagingen aanlopen.  Onze groep kwam razend enthousiast terug van ons werkbezoek.

v.l.n.r. Arjen Noordzij, Andrea Lambrichs, Yvonne Wilders, Ton Zwijnenburg, Pieter Kees de Groot, Laurence Kea, Kees Kalisvaart, Leonard van Boven

Net terug in Nederland mocht ik op bezoek bij Minister Schippers. Onlangs ben ik toegetreden tot het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en die vereniging overlegt met regelmaat met “onze” minister. Het overleg ging over het contracteren van ziekenhuizen, zelfstandige behandelklinieken en de GGZ door verzekeraars. De minister vond dat het allemaal verdraaid lang had geduurd voor de patienten duidelijkheid hadden over wat hun polis nu precies aan zorg bood. Zij riep de partijen op om samen te kijken hoe het beter en sneller kan. Het was interessant om het overleg bij te wonen en te zien hoe de minister de touwtjes strak in handen had. Een echte powervrouw…….

Diezelfde avond was ik uitgenodigd voor het Goed Geld Gala van de Postcodeloterij. Stop Aids Now waar ik in de raad van toezicht zit krijgt geld van de Postcodeloterij. Voor de vrouwelijke collega’s: de eregast was George Clooney. Ik vond dat altijd al een mooie man, maar die avond bleek hoe maatschappelijk betrokken hij was. Over zijn initiatief tegen geweld in de wereld “Not on our watch” werd hij geinterviewd door Umberto Tan. Een uitspraak die mij uit het hart was gegrepen: “Be involved in the rest of the world, not only in your own” – voel je betrokken bij de rest van de wereld, niet alleen bij je eigen wereld.
Het was een avond waarin een heleboel goede doelen die geld krijgen uit de loterij (EUR 327 miljoen in 2015) in het zonnetje werden gezet. Het was hartverwarmend om te zien hoeveel moois er in Nederland en in de wereld gebeurt. Ook in het Spaarne Gasthuis zijn er veel collega’s die zich inzetten als vrijwilliger bij een goed doel. En in het Spaarne Gasthuis hebben we elke dag vele vrijwilligers die zich voor onze patiënten inzetten. Zij zijn allemaal betrokken bij de rest van de wereld, niet alleen bij hun eigen wereld. En samen maken zij de wereld een betere wereld. Voor al die goede inzet maak ik een diepe buiging. Weet dat je George Clooney aan je zijde hebt. “Who else?”